Podpisujemy umowę najmu instytucjonalnego. Zorganizujemy dla Ciebie wizytę u notariusza oraz pokrywamy koszty notarialne w 100%.

Tak, wymagamy jednomiesięcznej kaucji zwrotnej. Kaucja zabezpiecza ewentualnie szkody powstałe z winy najemcy lub służy pokryciu ponadnormatywnego zużycia mediów.